СУ "Волинські старожитності" П'ятниця, 25.05.2018, 21:46
Вітаю Вас Гость | RSS
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
43010 м.Луцьк, вул. М.Коперніка, 36а, тел. 8 (0332) 286281 ПОШТОВА АДРЕСА: А/С 10, М.ЛУЦЬК, 26, 43026
Меню сайту
Категорії розділу
Історія міст і сіл УРСР. Волинська область. [0]
Історія міст і сіл УРСР. Волинська область. К., 1970. Розбита на статті відповідно до розділів
Минуле і сучасне Волині та Полісся. Т.30 Військова історія краю [1]
Минуле і сучасне Волині та Полісся. Т.30 Військова історія краю. Луцьк, 2009 Розбита на окремі статті
Наукові записки з проблем волинезнавства. Вип.1. Луцьк,2009 [3]
Матеріали і статті 1-го випуску записок ДП "Волинські старожитності", присвячені 45-річчю С.Д.Панишка. Упорядник О.Златогорський
З історії археології на Волині [23]
Пам'яткознавство [16]
До історії Першої світової війни на Волині [4]
Статті, публікації джерел
Форма входу
Пошук
Наше опитування
Чи потрібно Україні законодавство про охорону археологічної спадщини
Всього відповідей: 620
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів 0
Головна » Статті » Бібліотека ДП "Волинські старожитності" » Пам'яткознавство

Ціборовська-Римарович І. Щодо колекції Ф.Мікошевського НБУВ (видання друкарень, що діяли в українських землях у XVI-XVIII ст.)

Iрина Ціборовська-Римарович

 

Щодо колекції Ф.Мікошевського НБУВ

(видання друкарень, що діяли в українських землях у XVI-XVIII ст.)

 

У відділі бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ зберігається колекція Франтішка Мікошевського [1], в основу якої лягла найцінніша частина його бібліотеки. Колекція налічує 804 томи. Окремі книжки зберігаються в колекції палеотипів (11 од.), у відділі стародруків та рідкісних видань (2 од.) і у відділі картографії (3 од.). Усього в НБУВ нараховується 820 од. з бібліотеки Ф.Мікошевського. Характеристика цього масиву, що здійснюється автором статті, тим більше цікава, бо на сьогодні не має відомостей про знаходження стародрукованих видань його бібліотеки в інших книгозбірнях світу.

Бібліотека житомирського межевого коморника Франтішка Мікошевського гербу Домброва [2] постала на Волині в останній чверті XVIII ст. Створювалася вона шляхом закупів та спадку і належала шляхтичу «середньої руки». На зламі XVIII  і XIX ст.  більші або менші бібліотеки були майже в кожній шляхетській оселі на Волині [3]. Але доля їх склалася по-різному. Ф.Мікошевський заповідав свою бібліотеку Волинському ліцею [4]. Ввійшовши до складу бібліотеки  навчального закладу, вона компактно збереглася практично без втрат до кінця XX ст. Це дає можливість при визначенні її фонду одержати цікаві фактичні дані для різнобічних книгознавчих досліджень, зокрема до питання комплектування шляхетських бібліотек виданнями друкарень, що функціонували на теренах України у XVI-XVIII ст. Зібрані відомості по 10-15  бібліотеках певного регіону (Волині, Поділля, Галичини тощо) змалювали б певну картину в цьому питанні. Для подібної розвідки є матеріали і в колекції Ф.Мікошевського.

З метою систематизації та аналізу матеріалу до даної теми був укладений реєстр стародруків вищеназваної колекції, виданих у друкарнях, що діяли в українських землях у XVI-XVIII ст. Оскільки до нашого часу не збереглися ні каталоги, ні інвентарі бібліотеки чи колекції, основним джерелом були власне стародруки колекції, переглянуті de visu. В реєстрі видання згруповані за місцем друкування, географічні назви подано за абеткою, в рамках однієї географічної назви – за друкуванням зі вказівкою на час їхнього існування [5]. В межах друкарень назви видань подаються за абеткою. Кожна позиція реєстру складається з таких елементів: порядковий номер видання в реєстрі; прізвище та ім’я автора; роки життя (де можна було встановити); назва твору; рік видання; формат; посилання на бібліографічні джерела [6];  сучасний бібліотечний шифр. У квадратні дужки взято відомості, подані в бібліографічних джерелах на основі змісту видань та вказівок дослідників. Трикрапка ставилася у випадках, коли в просторій назві твору випускалися фрази, що не несли суттєвої інформації про видання.

Реєстр  нараховує 24 видання, що становить приблизно 3% від загального обсягу колекції. Вся ж колекція складається приблизно на 3/4 із західноєвропейських видань і на 1/4 – з книжок, видрукуваних у Польщі.

Аналіз укладеного реєстру дозволяє зробити такі висновки:

1. З 24 видань у Львові надруковано 15 (XVI, XVIII ст.), Бердичеві – 4 (XVIII ст.), Замості – 3 (XVII, XVIII ст.), Луцьку – 1 (XVIII ст.), Почаєві – 1                 (XVIII ст.).

2. Хронологічно видання розподіляються таким чином: XVI ст. – 1 видання, XVII ст. – 1, XVIII ст. – 22 видання.

3. Книжки друковані польською (17 вид.), латинською (6 вид.) і старослов’янською та грецькою (1 вид.) мовами.

4. Подані видання представляють тільки друкарні Волинського та Руського воєводств. Більшість з них діяли при католицьких монастирях (Бердичів, Луцьк) і католицьких навчальних закладах (Замостя, Львів). Одне видання вийшло з друкарні Почаївського Успенського монастиря, який на той час прийняв унію. Одне видання було надруковане в друкарні Львівського Успенського Ставропігійського братства. У реєстрі подано чотири приватні львівські друкарні. Найбільша кількість видань походить з друкарні Львівського єзуїтського колегіуму.

5. При строкатості тематики кількісно перше місце посідають видання з історії та генеалогії, друге – філологічні видання: граматика німецької мови, граматика старослов’янської та грецької мов, праця з історії польської мови. Присутня одна математична праця та широко відоме енциклопедичне видання «Nowe  Ateny».

6. Серед зазначених у реєстрі видань є рідкісні друки [7]:

- одне видання – генеалогія роду князів Святополк-Четвертинських, укладена братами Франтішком і Каролем Жабицькими, не зазначається у ґрунтовних бібліографічних працях К.Естрейхера та Я.Запаска і Я.Ісаєвича, що свідчить про його раритетність. Про це видання є згадки в літературі та подано передрук з луцького видання генеалогії князівського роду в праці «Heraldyka» В.В.Вельондка і виданні Я.Н.Бобровича «Herbarz Polski» К.Несецького (№8) [8];

- видання граматики німецької мови професора і ректора Лейпцизької академії Й.Х.Готшеда не значиться в жодному книгосховищі (№20);

- для повноти картини раритетності видань необхідно підкреслити, що одне видання (№1) зберігається в світі тільки в НБУВ,  два видання (№4, №23) в Україні є тільки в НБУВ, два видання (№18, №24) відомі на сьогодні у світі в 2-3 прим.

7. Одержані дані доповнюють відомості про фонди НБУВ, подані в книзі «Пам’ятки книжкового мистецтва: Каталог стародруків, виданих на Україні» Я.Запаска та Я.Ісаєвича. У каталозі не зазначено наявність примірників семи видань, що є у фондах НБУВ (№ 2, 10, 11, 12, 18, 19, 22).

 

            Примітки

1. Відомості та згадки про колекцію Ф.Мікошевського в літературі:

Бровкін А., Шовкопляс I. Фонди Центральної наукової бібліотеки імені В.І.Вернадського: Коротка інформація. - К., 1993. - С.16;

Иваск У. Г. Частные библиотеки в России. - СПб., 1912. - Ч.2. - С.9;

Иконников В.С. Опыт русской историографии. - К., 1892. - Т.1. - Кн. 2. - С. 943;

Колесник Е.А. Книжные коллекции ЦНБ АН УССР. - К., 1988. - С. 27-29;

Оглоблін Ол. Бібліотека Волинського ліцею // Бібліол. вісті. - 1927. - №4. - С. 55;

Савенко И.Г. Библиотека университета св.Владимира          // Историко-статистические записки об ученых и учебно-вспомогательных учреждениях императорского университета св. Владимира. - К., 1884. - С. 309;

Шовкопляс I.Г., Сотниченко П.А., Воробей М.А. Книжкові фонди Центральної наукової бібліотеки імені В.І.Вернадського Академії наук УРСР: Короткий огляд. - К., 1989. - С. 55-56;

Chwalewik Ed. Zbiory polskie: archiwa, biblioteki, gabinety, galereje, musea i inne zbiory pamiątek przeszłośći... - Warszawa; Kraków, 1926. - T.1. - S.56;

Danilewiczowa M. Losy dawnej biblioteki Krzemienieckiej. - Krzemieniec, 1939.- S. 8;

Radziszewski F. Wiadomość historyczno-statystyczna o znakomitszych bibliotekach i archiwach publicznych i prywatnych... - Kraków, 1875. - S.36.

 

2. Niesiecki K. Herbarz Polski. - Lipsk, 1824. - T.6. - S. 409.

 

3. Руссов С. Волынские записки. - СПб., 1809. - С. 121; Aftanazy R. Dzieje rezydencij na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Województwo Wołyńskie. - 2-e wyd. - Wrocław; Warszawa; Kraków, 1994. - T.5.

 

4. Центральний державний історичний архів України у м.Києві, ф.710, оп.1, спр.4, арк.2 зв., арк. 4 зв.; спр. 409, арк. 2; оп.3, спр. 16, арк. 36; спр. 330, арк. 108 зв.

 

5. Роки діяльності друкарень подаються за: Drukarze dawniej Polski od XV do XVIII wieku. Zeszyt 6: Małopolska - Ziemie Ruskie / Oprac. A.Kawecka-Gryczowa, K.Korotajowa, W.Krajewski. - Wroсław; Kraków, 1960.

 

6. Бібліографія видань подається за: Запаско Я., Iсаєвич Я. Пам’ятки книжкового мистецтва: Каталог стародруків, виданих на Україні. - Кн. 1/2. - Львів, 1981-1984; Estreicher K. Bibliografia Polska. - Kraków, 1882-1951. - T.8-34.

 

7. Джерелом відомостей про сучасне місцезнаходження примірників окремих видань була праця Я.Запаска та Я.Ісаєвича «Пам’ятки книжкового мистецтва...».

 

8. Викторовский П.Г. Западно-русские дворянские фамилии, отпавшие от православия в конце XVI и в XVII вв. - К., 1912. - Вып.I. - С. 244;

Niesiecki K. Herbarz Polski / Wyd. J.N.Bobrowicza. - Lipsk, 1839. - T.3. - S. 259-272; Wielądke W.W. Heraldyka. - Warszawa, 1795. - T.3. - S. 403.

Видання відсутнє в бібліографії, поданій в кн.: [Giźcki J.] Wykaz klasztorów dominikańskich prowincyi Ruskiej. - Kraków, 1923. - Cz. 2. -  S. 166-182.

                                            

Реєстр стародруків

Бердичів

Друкарня монастиря босих кармелітів (1760-1884)

1. Chodykiewicz, Klemens (1715-1797).

Historya  źycia  cudow y uszanowania... Wincentego Ferreryusza; 1779; 8°;

ЗІ №2974; Estr. 14, 187.

Mik. 99.

 

2. Hajewski, Daniel.

Zbior historyi polskiey, z przydanemi... ciekawościami... przez professora retoryki szkoł Winnickich... ; 1780; 8°;

ЗІ №3033, 18, 18.

Mik. 614

 

3. Lipsius, Justus (Lips, Joost) (1547-1606).

Rozumna rada nachylonej ojczyźnie do upadku rozumnemu  obywatelowi ... to  jest  Justa Lipsjusza księgi dwie o męstwie i stałości umysłu, w roku 1599... wydane... a teraz na polski  język  przez X.Ignacego Omiecińskiego... przeniesione; 1783; 8°;

ЗІ №3207; Estr. 21, 313-314.

Mik. 341.

 

4. Załuski,  Jozef Andrzej (1702-1774).

Obiaśnenie błędam zabobonów zaraźonych oraz opisanie niegodziwości ktora pochodzi sądzenia przez probe pławienia w wodzie mniemanych czarownic;           1766; 8°;

ЗІ №2455; Estr. 34, 200.

Mik. 610.

 

Замостя

Друкарня Замойської академії (1593/94-1784)

5. Synodus Diaecesana Chelmensis...; 1717; 2°;

Estr. 30, 134-135.

Mik.33.

 

6. Ursinus Leopoliensis, Ioannes (1560-1613).

Grammaticae methodicae libri IV... Cum Gratia et Privilegio S.R.M. sub Restoratu...D.Martini Filtinowicz Phil. Doctoris rursus in lucem edidi. - Imprimebat Andreas Jastrzębski; 1640; 8°;

Estr. 32, 70.

Mik. 569.

 

7. Wiadomość ciekawa, kaźdemu wielce potrzebna o skutkach i mocy  zbórz, jarzyn, z  rozkazu Jana Zamojskiego przedrukowana; 1772; 8°;

Estr. 9, 407.

Mik. 600.

 

Луцьк

Друкарня домініканського монастиря (1787-1831)

8. Źabiccy, Franciszek i Karol.

Genealogia domu Xiaźat krwi ruskich Swiatopołków Czetwertyńskich; 1793; 8°;

Mik. 191.

 

Львів

Друкарня Львівського Успенського братства (1586-1788)

9. Адельфотис. Грамматика  доброглаголивого еллінословенського язика; 1591; 8°;

ЗІ №22.

Mik. 258.

 

Друкарня єзуїтського колегіуму (від 1760 р. - академії, 1642-1773)

10. Chmielowski, Benedykt (nом. 1763).

Nowe Ateny, albo Akademia wszelkiey scyencyi pelna; 1746; 4°. - Cz.2;

ЗІ №1557; Estr. 14, 172.

Mik.16.

 

11. Chmielowski, Benedykt (пoм. 1763).

Nowe Ateny... Część  trzecia, albo Supplement; 1754; 4°. - Cz.3;

ЗІ №1881; Estr. 14, 172.

Mik. 17.

 

12. Drews, Jan (1645-1710).

Dywertyment z Wesolo uczonych... dystrakcyi ... odpowiedziany przez  ... Mikolaja Potockiego...; 1731; 4°;

ЗІ №1179; Estr. 15, 312.

Mik. 26.

 

13. Niesiecki, Kasper (1684-1744).

Korona Polska...; 1728; 2°. -T.1. - Cz.1-2;

ЗІ №1108; Estr. 23, 128.

Mik. X1.

 

14. Rudimenta historica, sive brevis fascilisque methodus Juventutem orhodoxam notitia historica imbuendi. Pro gymnasiis Societatis  Jesu, auctore ejusdem Societatis Sacerdote; 1745-1746; 8°. - Cz.1-6.

ЗІ №1539, 1578; Estr. 26, 458.

Mik. 485-487: Cz. 1, 3, 6.

 

15. Rudimenta geographica, sive brevis facilisque methodus  Juventutem orthodoxam  notitia  geographica imbuendi. Pro gymnasiis S.J., auctore ejusdem Soc. Sacerdote. Opusculum quintum; 1746; 8°.

ЗІ №1577; Estr. 26, 457.

Mik. 488.

 

16. Rzewuski, Wacław (1706-1779).

Zabawki dzieiopiskie, albo zebranie dzieow znakomitszych: Od stworzenia ś’wiata...do Roku 1701; 1766; 8°.

ЗІ №2449; Estr. 26, 568.

 

Друкарня братства св.Трійці (1713-1786)

17. Kleczewski,  Stanisław.

O poszątku  dawności, odmianach ...  języka  polskiego; 1767; 4°.

ЗІ №2474; Estr. 19, 275.

Mik. 51.

 

18. Kleczewski, Stanisław.

Sarmatia europaea...; 1769 Mox post Diluvium Universale inhabitata... Demonstratur  quoque Antiquitas amplitudo, idioma, res praeclare gestae, mores, forma Regiminis Gentis Scytho-Sarmato-Slavicae; 1769; 4°.

ЗІ №2554; Estr. 19,275.

Mik. 53.

 

Друкарня Антона Піллера (1772-1780)

19. Boscovich (Rudjer) Josip.

Trigonometria spherica...; [1780]; 4°.

ЗІ №3020; Estr.13, 288.

Mik. 10.

 

20. Gottsched, Jan Krzysztof (c.1700-1766).

Grammatyka niemiecka podług ustaw J.K.Gottscheda dla uczącychsię  w Akademii Cesarsko Krolewskij Lwowskiej zebrane... przez Josefa Skobere; 1774; 8°.

ЗІ №2738; Estr.17, 294.

Mik. 521.

 

Друкарня Павла Йосифа Гольчевського (1736-1751)

21. Chmielowski, Benedykt (пoм. 1763).

Nowe Ateny, albo Akademia wszelkiey scyencyi pełna, na roźne tytuły podzielona...; 1745; 4°. - Cz.1.

ЗІ №1519; Estr. 14, 172.

Mik.15.

 

Друкарня Яна Шліхтина (1755-1770)

22. Pikulski, Gaudencyusz (пoм. 1763).

Sukcess  swiata czyli  historya uniwersalna...;1763; 4°;

ЗІ №2309; Estr. 24, 275-276.

Mik.82.

 

Друкарня Лукаша Шліхтина (1772-1774)

23. Siekierzyński, Michał (1743-1814).

Krajopisarstwo powszechne państw świata całego teraznieyszych y dawnych...; [1773-1774]; 8°. - Cz.1.

ЗІ №2757; Estr. 28,17.

Mik. 511.

 

Почаїв

Друкарня Успенського монастиря (1735-1799)

24. Rzewuski, Wacław (1706-1779).

Mowy y Listy..., zebrane przez S.R.S.D.G.M.K.J.K. Mci; 1761; 8°.

ЗІ №2228; Estr.26,564.

Mik. 89.

Категорія: Пам'яткознавство | Додав: mrzlatik (28.02.2012) | Автор: Ціборовська-Римарович І.
Переглядів: 388 | Теги: луцьк, Замостя, стародруки, НБУВ, Бердичів, Волинь, герб Домброва, колекція, Мікошевський, Львів | Рейтинг: 5.0/1 |
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Copyright MyCorp © 2018